پسرم اسطوره دنیای منی

بدون عنوان

سلاااااااااااااااااااااااااااام خوبین؟ ما خیلی خوبیم خدا رو شکر در راستای دهن کجی به سختی ها و بدی های روزگار روز به روزم سعی میکنیم بهتر بشیم خدا رو شکر مگه میشه یه فسقلی مثل کیان داشت و غرق خوشبختی نبود چند روزی هست که گچ پای کیان رو باز کردم و خدا رو شکر رورز به روز داره راه رفتنش بهتر میشه شیطونیاش و شیرین زبونیاش به اوج خودش رسیده از دیوار راست بالا میره زبون بازی اش که دیگه نگو؟؟؟؟ چند روزیه که تصمیم گرفتم بذارمش مهد اگه بره و بمونه خوب میشه ... شب ساعت یک رفتیم بخوابیم. اومده کلی منو بوس کرده. بهم میگه مامانم اندازه دنیا دوستت دارم. دوباره بوسم کرده میگه پسر گلم عاشقتم . میگم :من پسر تو نیستم که...
3 تير 1394
1